آموزش کدهای میانبر برای تغییر آهنگ پیشواز ایرانسل

برای اطمینان از صحت کد با نام آهنگ با خط ایرانسل خود
*777*7*کد آهنگ # را شماره گیری کنید تا مشخصات آهنگ برای شما ارسال شود
برای شنیدن آهنگ پیشواز مورد نظر با 777 از خط ایرانسل خود تماس بگیرید.
*(فقط یک دقیقه ی اول تماس با 777 رایگان می باشد پس حواستان را جمع کنید تا اعتبارتان تمام نشود)*

کدهای راهنمای آهنگ پیشواز
کد ها را از سمت راست شماره گیری کنید.
*777*1# برای تغییر حالت نوع پخش آهنگ 
*777*2# برای مشاهده ی آلبوم آهنگ های پیشواز شما
*777*3# برای مشاهده ی فهرست آهنگ های پیشواز شما
*777*4*کد آهنگ مورد نظر# برای خرید یک آهنگ پیشواز
*777*5*کد آهنگ مورد نظر# برای حذف یک آهنگ پیشواز
*777*6*کد آهنگ قدیمی*کد آهنگ جدید *1# برای جایگزینی یک آهنگ با آهنگ دیگر(این کار رایگانه)
*777*7*کد آهنگ# برای پیدا کردن نام یک آهنگ خاص
*777*8# برای فعال یا غیر فعال کردن کردن آهنگ پیشواز

/ 0 نظر / 33 بازدید