پیشواز جدید ایرانسل 24-02-1392
ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢  
رتبه
کد  
نام
 
اثری از
قیمت   اعتبار
١
٣٣١۵٧۶۵   عاشقتم    رضا صادقی 92 ٣٠٠٠ ریال   ٣٠ روز
٢
٣٣١۵٧۶٣   دوست دارم خدا    رضا صادقی 92 ٣٠٠٠ ریال   ٣٠ روز
٣
۵۵١٧۵۶۶   خدایا2 جدید!   علیرضا طلیسچی92 ٣٠٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴
۵۵١۵۴٠۴   یکی یدونه    مهدی مقدم91 ٣٠٠٠ ریال   ٣٠ روز
۵
۵۵١٧۴٩٧   به دلم افتاده بود    آرمان اسماعیلی92 ٣٠٠٠ ریال   ٣٠ روز
۶
٣٣١۵٢۶٧   احساس آرامش    احسان خواجه امیری 91 ٣٠٠٠ ریال   ٣٠ روز
٧
٢٢١١٨٧٠   تیتراژ انتهایی دختران حوا    حمید عسگری ٣٠٠٠ ریال   ٣٠ روز
٨
٣٣١۵۵٩٣   حلقه    مجید خراطها ٣٠٠٠ ریال   ٣٠ روز
٩
۵۵١۶۴۶٣   تو تمام آرزومی    فرهاد جواهر کلام91 ٣٠٠٠ ریال   ٣٠ روز
١٠
۵۵١٣٩٨٨   خدایا    علیرضا روزگار90 ٣٠٠٠ ریال   ٣٠ روز
١١
٧٧١١۴٧٨   من خود آن سیزدهم2    محسن چاووشی.91 ٣٠٠٠ ریال   ٣٠ روز
١٢
٣٣١۵٢٠١   هوایی شدی    محسن یگانه 91 ٣٠٠٠ ریال   ٣٠ روز
١٣
٣٣١۴٣٧۶   رویا    آرمین ٣٠٠٠ ریال   ٣٠ روز
١۴
٣٣١۴٣٧٧   گریه    آرمین ٣٠٠٠ ریال   ٣٠ روز
١۵
۴۴١٣٣٨٩   حلالم کن    پویا بیاتی ٣٠٠٠ ریال   ٣٠ روز
١۶
٣٣١٢٣٨٠   به عشق تو    حمید عسگری 90 ٣٠٠٠ ریال   ٣٠ روز
١٧
٣٣١۵۶٠٢   خدانگهدار    مجید خراطها ٣٠٠٠ ریال   ٣٠ روز
١٨
۵۵١۴۶٨٨   عشق اول    مهدی احمدوند90 ٣٠٠٠ ریال   ٣٠ روز
١٩
۶۶١١۴٨۴   عشق پاک    همایون شجریان ٣٠٠٠ ریال   ٣٠ روز
٢٠
٣٣١۴٧٣٧   دیدی    مرتضی پاشایی 91 ٣٠٠٠ ریال   ٣٠ روز

چاپ این صفحه
پیشوازهای ایرانسل 1391/09/29
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۱  
کد
نام   اثری از   قیمت   اعتبار  
٣٣١١۶۵۵ خواب و بیداری   احسان خواجه امیری 89   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١١۶۵۶ خودت خواستی‌   احسان خواجه امیری 89   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١١۶۵۴ کاش عاشقت نمی شدم   احسان خواجه امیری 89   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١١۶۵٢ اعتراف   احسان خواجه امیری 89   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١١۶۴٩ دلواپسی   احسان خواجه امیری 89   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١١۶۵٠ دنیا   احسان خواجه امیری 89   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١١۶۵١ اتفاق   احسان خواجه امیری 89   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١١۶۴٨ دارم می یام پیشت   احسان خواجه امیری 89   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١١۴٨٢ سکوت   محسن یگانه 89   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١١۴٨١ رگ خواب   محسن یگانه 89   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١١۴٨٠ نباشی   محسن یگانه 89   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١١۴٧۶ بمون   محسن یگانه 89   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٧٧١٩٢۶ راز سر به مهر 5   پیام عزیزی   ۵٠٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٧٧١٩٢٧ بال پرواز 2   پیام عزیزی   ۵٠٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٧٧١٩٢٨ بال پرواز 3   پیام عزیزی   ۵٠٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٧٧١٩٢٩ بال پرواز 4   پیام عزیزی   ۵٠٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٧٧١٩٢١ راز سر به مهر 1   پیام عزیزی   ۵٠٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٧٧١٩٢٢ راز سر به مهر 2   پیام عزیزی   ۵٠٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٧٧١٩٢٣ راز سر به مهر 3   پیام عزیزی   ۵٠٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٧٧١٩٢۴ راز سر به مهر 4   پیام عزیزی   ۵٠٠٠ ریال  
٣٠ روز
 

چاپ این صفحه
پیشوازهای محرمی ایرانسل 1391/08/29
ساعت ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱  

۵۵١۶٠۵

 

من حسینم

 

حاج صادق آهنگران

٢۵٠٠ ریال

 

٣٠ روز

۵۵١١٩٠٢

 

چاووشی 4

 

علی اکبر اسمی

٢۵٠٠ ریال

 

٣٠ روز

٢٢١٢٨٢

 

انا مظلوم حسین

 

نزار قطری

٢۵٠٠ ریال

 

٣٠ روز

۵۵١۶٠١

 

کربلا منتظر ماست

 

صادق آهنگران

٢۵٠٠ ریال

 

٣٠ روز

۴۴١٨٣١

 

آه و واویلا

 

جهانبخش کردی

٢۵٠٠ ریال

 

٣٠ روز

٣٣١۴٢٩۶

 

تقاص

 

محسن یگانه

٢۵٠٠ ریال

 

٣٠ روز

۵۵١۵۴٠۴

 

یکی یدونه

 

مهدی مقدم91

٢۵٠٠ ریال

 

٣٠ روز

۵۵١٧٢٣

 

یک باغبون خسته دل

 

مجید فیروزی

٢۵٠٠ ریال

 

٣٠ روز

٣٣١۴٢٩١

 

هی تو

 

علی عبد المالکی

٢۵٠٠ ریال

 

٣٠ روز

۶۶١١٠٠٢

 

انگاری قسمت نمیشه

 

مجتبی رمضانی

٢۵٠٠ ریال

 

٣٠ روز

 

۴۴١۵٨٣٧

 

غم دل با تو بگویم 

 

وحید آیریان

٢۵٠٠ ریال

 

٣٠ روز

 

٣٣١١۵۶

 

قشنگترین بابای دنیا 

 

محمود کریمی

٢۵٠٠ ریال

 

٣٠ روز

 

٣٣١۴٢٨٧

 

آه منه 

 

علی عبد المالکی

٢۵٠٠ ریال

 

٣٠ روز

 

٣٣١١۴٩

 

عمو عباس 

 

مجید بنی فاطمه

٢۵٠٠ ریال

 

٣٠ روز

 

۴۴١١٩٨

 

من جز تو مولایی ندارم 

 

مقدم

٢۵٠٠ ریال

 

٣٠ روز

 

٣٣١۵٢٠١

 

هوایی شدی 

 

محسن یگانه 91

۵٠٠٠ ریال

 

٣٠ روز

 

٣٣١۵١٩٣

 

دوست دارم 

 

محسن یگانه 91

۵٠٠٠ ریال

 

٣٠ روز

 

٣٣١۴٢٩۴

 

یه دل شکستم 

 

علی عبد المالکی

٢۵٠٠ ریال

 

٣٠ روز

 

۴۴١١٩٢

 

دلم گرفته بهونه حسین 

 

علیمی

٢۵٠٠ ریال

 

٣٠ روز

 

۴۴١٣٣٨٩

 

حلالم کن 

 

پویا بیاتی

٢۵٠٠ ریال

 

٣٠ روز

 


چاپ این صفحه
آهنگ پیشواز ایرانسل 03 - 03 - 91
ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱  

١
۵۵١٣٩٨٨   خدایا    علیرضا روزگار90 ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز  
٢
٣٣١٣٢٢۵   یکی هست    مرتضی پاشایی ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز  
٣
٢٢١١۵٢٠   سریال شیدایی    علی لهراسبی ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز  
۴
۴۴١٣٣٨٩   حلالم کن    پویا بیاتی ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز  
۵
۵۵١۴۶٨٨   عشق اول    مهدی احمدوند90 ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز  
۶
۵۵١۴۶٢٧   رفیق نیمه راه    سامان جلیلی90 ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز  
٧
۵۵١٧٩٩   گریه نکن    مهدی سعادتی 88 ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز  
٨
۵۵١٣۴۶۶   خدا چرا عاشق شدم    محمد حشمتی ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز  
٩
٣٣١٣٨٧٠   میدونم    فرزاد فرزین.90 ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز  
١٠
۵۵١۵١١١   قرار نبود2    علیرضا طلیسچی91 ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز  
١١
۵۵١۴۶٩١   ساعت رفتن    مهدی احمدوند90 ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز  
١٢
۵۵١٢٧٨٩   باور    پیام مقامی90 ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز  
١٣
۵۵١۴۶٩٢   یاد من    مهدی احمدوند90 ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز  
١۴
۵۵١٣٠٢٧   هرگز نمی بخشم تورو    کیارش حسن زاده 90 ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز  
١۵
٣٣١٣٩٩٣   با من بمون    محسن چاوشی 90 ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز  
١۶
۵۵١١٧٠١   همه چی آرومه    حمید طالب زاده ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز  
١٧
۵۵١۴٨٢٣   وقتی رفتم    مرتضی سرمدی90 ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز  
١٨
٣٣١٣۶٧۵   طاقت ندارم    بهنام صفوی ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز  
١٩
۵۵١۴٩٠٣   هنوزم    مجید جعفری90 ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز  
٢٠
٣٣١٣٨۶۵   با تو    فرزاد فرزین.90 ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز  

ادامه ی کدها در ادامه ی مطلب


چاپ این صفحه
جدیدترین پیشوازهای همراه اول
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱  
کد  
نام
 
اثری از
اعتبار   قیمت   
30177  
یه چکه ماه
 
علیرضا افتخاری
30  روز   5000 ریال  
30200  
یه لحظه چشمات رو ببند
 
گروه هفت
30  روز   5000 ریال  
30356  
یه عاشقم کن
 
سعید پور سعید
30  روز   5000 ریال  
30147  
یه امشب فکرکن
 
حامد طاها
30  روز   5000 ریال  
10125  
یلدا
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
10207  
یاد چوب خیزران
 
علیمی
30  روز   5000 ریال  
30197  
یاد تو 2
 
مانی رهنما
30  روز   5000 ریال  
30196  
یاد تو 1
 
مانی رهنما
30  روز   5000 ریال  
30242  
یا لیتنی کنا معک
 
محمود کریمی
30  روز   5000 ریال  
30366  
یا زهرا 3
 
هلالی
30  روز   5000 ریال  
30365  
یا زهرا 2
 
هلالی
30  روز   5000 ریال  
30364  
یا زهرا 1
 
هلالی
30  روز   5000 ریال  
10215  
یا رقیه
 
طاهری
30  روز   5000 ریال  
30307  
گیتار8
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
30120  
گیتار 9
 
بیکلام
30  روز   5000 ریال  
30119  
گیتار 7
 
بیکلام
30  روز   5000 ریال  
20073  
گیتار 6
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
20071  
گیتار 4
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
20070  
گیتار 3
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
20069  
گیتار 2
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
10248  
گیتار 1
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
20072  
گیتار
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
30302  
گلزار وطن
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
30362  
گل گل تراکتورسازی
 
محمدرضا رحیم پور
30  روز   5000 ریال  
30206  
گل پامچال
 
فریبرزلاچینی
30  روز   5000 ریال  
30349  
گل نرگس
 
سعید پور سعید
30  روز   5000 ریال  
30146  
گل لاله
 
مهدی نیکخواه
30  روز   5000 ریال  
30085  
گل سرخ و ارغوانی
 
سلحشور
30  روز   5000 ریال  
30081  
گل ارغوانم
 
علیمی
30  روز   5000 ریال  
30168  
کوچ
 
پدرام محبوبیان
30  روز   5000 ریال  
30244  
کوفه شهر بی وفا
 
سیب سرخی
30  روز   5000 ریال  
10203  
کشته لب تشنه
 
فخری
30  روز   5000 ریال  
30333  
کجاست بگو
 
محسن چاووشی
30  روز   5000 ریال  
30201  
کاشکی
 
محسن چاوو شی
30  روز   5000 ریال  
30258  
چون آهوی اسیرم
 
داود سرداری
30  روز   5000 ریال  
30268  
چهار مضراب تصنیف بیات
 
سالار عقیلی
30  روز   5000 ریال  
30208  
چشمهای تو
 
فتحعلی اویسی
30  روز   5000 ریال  
10197  
چشمام به چشم تو
 
کریمی
30  روز   5000 ریال  
30212  
چشم سیاه 1
 
علیرضا اویسی
30  روز   5000 ریال  
30171  
چشم به راه
 
علیرضا افتخاری
30  روز   5000 ریال  
10214  
چراغ شب تیره
 
فخری
30  روز   5000 ریال  
10145  
چرا عمو عباس دیر کرد
 
ملاباسم
30  روز   5000 ریال  
30332  
چرا
 
محسن چاووشی
30  روز   5000 ریال  
10156  
پیانو9
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
10155  
پیانو8
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
10154  
پیانو6
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
10153  
پیانو5
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
10152  
پیانو4
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
10151  
پیانو3
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
10150  
پیانو2
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
30061  
پیانو19
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
30060  
پیانو18
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
20078  
پیانو16
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
20077  
پیانو15
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
20076  
پیانو14
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
20075  
پیانو13
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
20074  
پیانو12
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
10158  
پیانو11
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
10157  
پیانو10
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
10149  
پیانو1
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
30059  
پیانو
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
10163  
پلنگ صورتی
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
30140  
پریزاد
 
حامد طاها
30  روز   5000 ریال  
30363  
پرسپولیس قهرمان
 
آواکیان
30  روز   5000 ریال  
30079  
پرستوی مهاجرم
 
خلج
30  روز   5000 ریال  
10186  
پرستوی سفیدم
 
کریمی
30  روز   5000 ریال  
10162  
پت و مت
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
10067  
پاپیون
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
30355  
یادت نره
 
شاهین امیری
30  روز   5000 ریال  
30252  
یا رقیه
 
شیرزاد
30  روز   5000 ریال  
30189  
ولایت عشق2
 
محمد اصفهانی
30  روز   5000 ریال  
30188  
ولایت عشق 1
 
محمد اصفهانی
30  روز   5000 ریال  
30301  
وطنم
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
10216  
وای از درد خرابه
 
طاهری
30  روز   5000 ریال  
30221  
واست می میرم
 
گروه هفت
30  روز   5000 ریال  
30247  
وارث اعطینا
 
سلحشور
30  روز   5000 ریال  
30096  
هیاهوی ملک
 
محمد زمانی
30  روز   5000 ریال  
30304  
همپای جلودار
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
30160  
همه چیم تو
 
رضا عنایتی
30  روز   5000 ریال  
30310  
هفت سین
 
گروه هفت
30  روز   5000 ریال  
10066  
هرکول پوارو
 
اقتباسی
30  روز   5000 ریال  
30317  
هرچی بگی همونه 1
 
حمید عسگری
30  روز   5000 ریال  
30318  
هر چی بگی همونه 2
 
حمید عسگری
30  روز   5000 ریال  
30163  
هجرت
 
حمید طالب زاده
30  روز   5000 ریال  
30136  
نگاهم کن
 
مهدی نیکخواه
30  روز   5000 ریال  
30175  
نگاه قشنگ
 
علیرضا افتخاری
30  روز   5000 ریال  
30142  
نیایش
 
حامد طاها
30  روز   5000 ریال  
30232  
نورخورشید
 
فرمان فتحعلیان
30  روز   5000 ریال  
30174  
نورخدا
 
علیرضا افتخاری
30  روز   5000 ریال  

ادامه ی کدها در ادامه ی مطلب


چاپ این صفحه
جدیدترین پیشوازهای ایرانسل در 19 - 2 - 91
ساعت ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱  
کد
نام   اثری از   قیمت   اعتبار  
٣٣١۴١۵٢ دنیای دیگه   مجید خشامن 91   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١۴١۵٣ لایق   مجید خشامن 91   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١۴١۵۴ مهم نیست   مجید خشامن 91   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١۴١۵۵ ناجی   مجید خشامن 91   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١۴١۵۶ سکانس آخر   مجید خشامن 91   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١۴١۵٧ تکرار پاییز   مجید خشامن 91   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١۴١۴٨ آرزوی قلبم   بهرام عمرانی   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١۴١۴٩ ایران   محمد گرجی   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١۴١۵٠ به خاطر تو   مجید خشامن 91   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١۴١۵١ دنیا   مجید خشامن 91   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١۴١۴٧ از نگات دارم می خونم   بهرام عمرانی   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١۴١۴٣ خدا   بهرام عمرانی   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١۴١۴۴ وقتی تو دوستم داری   بهرام عمرانی   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١۴١۴۵ یادته   بهرام عمرانی   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١۴١۴۶ حس خوب   بهرام عمرانی   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١۴١٣٨ به زندان   مجتبی عسگری   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١۴١٣٩ نگاه عاشق   مجتبی عسگری   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١۴١۴٠ کرشمه   مجتبی عسگری   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١۴١۴١ خوشه چین   مجتبی عسگری   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١۴١۴٢ صدای دیدار   مجتبی عسگری   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١۴١٣۵ علی مولا   حمیدرضا گلشن   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١۴١٣۶ پیش در آمد همایون   مجتبی عسگری   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١۴١٣٧ شب جوانی   مجتبی عسگری   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١۴١٣١ نیایش   حمیدرضا گلشن   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١۴١٣٢ انتظار   حمیدرضا گلشن   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١۴١٣٣ موعود   حمیدرضا گلشن   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١۴١٣۴ ماه قافله   حمیدرضا گلشن   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١۴١٢٨ پیامبر اکرم   حمیدرضا گلشن   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١۴١٢٩ مولای عاشقان   حمیدرضا گلشن   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 
٣٣١۴١٣٠ کعبه   حمیدرضا گلشن   ٢۵٠٠ ریال  
٣٠ روز
 

چاپ این صفحه
کدهای آهنگ پیشواز ایرانسل قدیم-1
ساعت ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱  

جدید ترین و زیبا ترین و کامل ترین مجموعه کدهای آهنگ پیشواز ایرانسل

  قیمت        کد            نام

500 تومان 3311070 دی زنگرو
500 تومان 3311052 فصل بهشت
500 تومان 3311051 موسم بهار
500 تومان 3311050 بهار بوشهر
500 تومان 3311049 نو بهار گیلکی
500 تومان 3311048 وطن بهار گیلکی
500 تومان 3311047 سفرگیلک
500 تومان 3311045 نوروز ایران گیلکی
500 تومان 3311044 ماهی
500 تومان 3311042 غروب
500 تومان 3311041 رهگذر
500 تومان 3311040 همیشه اسم تو بوده
500 تومان 3311035 یادگار
500 تومان 3311034 نی نیم
500 تومان 3311033 نه قالدی
500 تومان 3311032 همدم
500 تومان 3311248 خداحافظ نگو
500 تومان 3311031 گوزل جیران
500 تومان 3311030 آنا
500 تومان 3311029 افق ها
500 تومان 3311026 یکی بود یکی نبود
500 تومان 3311025 می خوام تو رو
500 تومان 3311024 به تو مدیونم
500 تومان 3311023 آغوش تو
500 تومان 3311022 ژاکت
500 تومان 3311021 لولای شکسته
500 تومان 3311020 کی بهت خندیده
500 تومان 3311019 خنده
500 تومان 3311018 حراج
500 تومان 3311017 دور آخر
500 تومان 3311016 دل شوره
500 تومان 3311015 دریاچه ی مرده
500 تومان 3311013 بخون امشب
500 تومان 3311012 بازار خرمشهر(قطعه ی 2)
500 تومان 3311011 بازار خرمشهر(قطعه ی 1)
500 تومان 3311010 اسیری
500 تومان 3311250 دلم گرفته(قطعه ی 2)
500 تومان 3311249 دلم گرفته(قطعه ی 1)
500 تومان 3311120 چه ساده عاشق شدم
500 تومان 3311119 بمون همیشه
500 تومان 3311118 سهم من
500 تومان 3311117 روشن و تاریک
500 تومان 3311116 موریانه خورده
500 تومان 3311115 خاطرات
500 تومان 3311113 اشتباه

قیمت               کد       نام
500 تومان 3311114 فانوس
500 تومان 3311112 بگو مگو
500 تومان 3311111 کوچه
500 تومان 3311013 بخون امشب
500 تومان 3311109 با تو می مونم
500 تومان 3311108 اگه بدونی
500 تومان 3311107 انتقام
500 تومان 3311106 دیگه بسه تنهایی
500 تومان 3311105 دیگه قهرم با چشمات
500 تومان 3311104 غصه نخور
500 تومان 3311103 دعا کردم
500 تومان 3311102 ای خدا
500 تومان 3311101 تند تند
500 تومان 3311099 مرو
500 تومان 3311098 دریچه ها
500 تومان 3311097 بوی پرچین
500 تومان 3311096 بیا تا گل برافشانیم
500 تومان 3311095 آواز کمانچه
500 تومان 3311094 شاهد غم
500 تومان 3311093 کیمیا
500 تومان 3311092 غم پاییزی
500 تومان 3311091 یاد چشمات
500 تومان 3311090 تیک تیک
500 تومان 3311089 ستاره
500 تومان 3311088 نشونی
500 تومان 3311087 منو تو قلبت نگاه دار
500 تومان 3311086 انتظار
500 تومان 3311085 دلت می یاد
500 تومان 3311084 به دلم موند
500 تومان 3311083 تعبیر
500 تومان 3311082 بوی بارون
500 تومان 3311081 نمی خوام
500 تومان 3311080 آخر معرفت

برای اطمینان از صحت کد با نام آهنگ با خط ایرانسل خود
*777*7*کد آهنگ # را شماره گیری کنید تا مشخصات آهنگ برای شما ارسال شود
برای شنیدن آهنگ پیشواز مورد نظر با 777 از خط ایرانسل خود تماس بگیرید.
*(فقط یک دقیقه ی اول تماس با 777 رایگان می باشد پس حواستان را جمع کنید تا اعتبارتان تمام نشود)*


چاپ این صفحه
کدهای آهنگ پیشواز ایرانسل 2
ساعت ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱  

قیمت

نام موزیک

کد

500تومان

سوت

221100

500تومان

یک گروه

221103

500تومان

ازسرزمین شمال

221110

500تومان

ای وطن

221111

500تومان

کنسرت تویلن

221145

500تومان

کنسرت 8 ویلنن

221145

500تومان

کنسرت 931

221147

500تومان

کنسرت 92

221148

500تومان

کنسرت ککر

221149

500تومان

فردریک شوین

221160

500تومان

پاگانینی

221192

500تومان

کنسرت و پیانو

221196

500تومان

پورآوید 2

221200

500تومان

پورآوید 3

221202

500تومان

رنگ آفتاب

221204

500تومان

غوغا

221206

500تومان

شو برتر

221212

500تومان

شور مستی

221215

500تومان

ورزش 2

221220

500تومان

تا من بدیدم روی تو

221223

500تومان

سپیده خدا(کلاسیک)

221225

500تومان

آخرین وسوسه ی مسیح

221227

500تومان

نقاب زورو

221229

500تومان

ترکی

221230

500تومان

ترنس 2

221232

500تومان

شمس 1

221270

500تومان

معصومیت از دست رفته

221273

500تومان

امام علی

221274

500تومان

انا مظلوم حسین

221282

500تومان

پریدخت

221283

قلبقلب

قیمت

نام موزیک

کد

500تومان

برو

331102

500تومان

کرخه تا راین

331105

500تومان

میتینگ

331107

500تومان

اکسیژن 2

331108

500تومان

اشتیاق رومی

331109

500تومان

ویولن

331114

500تومان

شعله

331130

500تومان

پیانو

331138

500تومان

پلنگ صورتی

331139

500تومان

سمفونیک

331143

500تومان

لا فتی الا علی

331148

500تومان

عمو عباس

331149

500تومان

یا زینب

441103

500تومان

نوحه حضرت زینب

441104

500تومان

مداحی 2

441106

500تومان

کربلا

441107

500تومان

نوحه 2

441108

500تومان

نوحه 3

441109

500تومان

صلوات

441120

500تومان

مولا علی 2

441126

500تومان

علی مولا 1

441128

500تومان

محمد 2

441140

500تومان

سامی یوسف 14

441161

500تومان

سامی یوسف 15

441162

500تومان

سامی یوسف 16

441163

500تومان

ازعشق همیشه مست مستم

441173

500تومان

تم 1 ایرانسل

001289

500تومان

تم 2 ایرانسل

001290

500تومان

تم 3 ایرانسل

001291

500تومان

تم 4 ایرانسل

001292


چاپ این صفحه
کدهای آهنگ پیشواز ایرانسل 3
ساعت ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱  

 

رتبه
کد  
نام
 
اثری از
قیمت   اعتبار    
١
٣٣١٣۴٢٣   خودم می دونم    مسعود امامی 90
٢۵٠٠ ریال
  ٣٠ روز    
٢
٣٣١٣۴٢۵   ادامه    مسعود امامی 90
٢۵٠٠ ریال
  ٣٠ روز    
٣
٣٣١٣۴٢٢   دیگرون    مسعود امامی 90
٢۵٠٠ ریال
  ٣٠ روز    
۴
٣٣١٣۴٣١   رسیدی    مسعود امامی 90
٢۵٠٠ ریال
  ٣٠ روز    
۵
٣٣١٣۴٢۶   خدا شاهده    مسعود امامی 90
٢۵٠٠ ریال
  ٣٠ روز    
۶
٣٣١٣۴٣٠   اگه بدونی    مسعود امامی 90
٢۵٠٠ ریال
  ٣٠ روز    
٧
٣٣١٣۴٢٧   نمی دونن    مسعود امامی 90
٢۵٠٠ ریال
  ٣٠ روز    
٨
٣٣١٣۴٢٩   وسواس    مسعود امامی 90
٢۵٠٠ ریال
  ٣٠ روز    
٩
٣٣١٣۵٣۵   مادر    اکبر رستگار
٢۵٠٠ ریال
  ٣٠ روز    
١٠
٣٣١٣۵٣٨   بینج سما    سیفی و عبدالهی
٢۵٠٠ ریال
  ٣٠ روز    
١
٣٣١١۴٨٢   سکوت    محسن یگانه 89 ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز    
٢
۵۵١١۵٨۵   ستاره    علیرضا قمیشی 89 ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز    
٣
٣٣١١۴٨٠   نباشی    محسن یگانه 89 ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز    
۴
٣٣١١٢۴٩   دلم گرفته    امین رستمی ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز    
۵
٣٣١٢٣٨٠   به عشق تو    حمید عسگری 90 ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز    
۶
٣٣١١۶٨٠   جز تو    محمد علیزاده 89 ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز    
٧
٣٣١١۴٨١   رگ خواب    محسن یگانه 89 ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز    
٨
٣٣١١۶۵۴   کاش عاشقت نمی شدم    احسان خواجه امیری 89 ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز    
٩
٣٣١١۴٧۶   بمون    محسن یگانه 89 ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز    
١٠
٣٣١١۶٨٣   تو جون منی تو    محمد علیزاده 89 ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز  

 

٣٣١١٢۴٩  
دلم گرفته
 
امین رستمی
٣٠ روز   ٢۵٠٠ ریال    
٣٣١١٢۵٠  
دلم گرفته. قطعه 2
 
امین رستمی
٣٠ روز   ٢۵٠٠ ریال    
٣٣١١٠٨۶  
انتظار
 
امین رستمی
٣٠ روز   ٢۵٠٠ ریال    
٣٣١١٠٨٨  
نشونی
 
امین رستمی
٣٠ روز   ٢۵٠٠ ریال    
٣٣١١٠٨۵  
دلت می یاد
 
امین رستمی
٣٠ روز   ٢۵٠٠ ریال    
٣٣١١٠٨٩  
ستاره
 
امین رستمی
٣٠ روز   ٢۵٠٠ ریال    
٣٣١١٠٩٠  
تیک تیک
 
امین رستمی
٣٠ روز   ٢۵٠٠ ریال    
٣٣١١٠٨۴  
به دلم موند
 
امین رستمی
٣٠ روز   ٢۵٠٠ ریال    
٣٣١١٠٩١  
یاد چشمات
 
امین رستمی
٣٠ روز   ٢۵٠٠ ریال    
٣٣١١٠٨٧  
منو تو قلبت نگه دار
 
امین رستمی
٣٠ روز   ٢۵٠٠ ریال    
۴۴١٣٣٨٩  
حلالم کن
 
پویا بیاتی
٣٠ روز   ٢۵٠٠ ریال    
۴۴١٣٣۵٠  
گم شدم
 
پویا بیاتی
٣٠ روز   ٢۵٠٠ ریال    
۴۴١٣٣٨٠  
اگه بغضم اگه گریه
 
پویا بیاتی
٣٠ روز   ٢۵٠٠ ریال    
۴۴١٣٣٨٣  
اشکهاتو پاک کن
 
پویا بیاتی
٣٠ روز   ٢۵٠٠ ریال    
۴۴١٣٣٩۵  
دلتنگم
 
پویا بیاتی
٣٠ روز   ٢۵٠٠ ریال    
۴۴١٣٣٣٨  
پر از حرف سکوتم
 
پویا بیاتی
٣٠ روز   ٢۵٠٠ ریال    
۴۴١٣٣٨٢  
اگه پا روی عهدم گذاشتم
 
پویا بیاتی
٣٠ روز   ٢۵٠٠ ریال    
۴۴١٣٣٨١  
اگه خاکم
 
پویا بیاتی
٣٠ روز   ٢۵٠٠ ریال    
۴۴١٣۴٠٠  
نون و گریه
 
پویا بیاتی
٣٠ روز   ٢۵٠٠ ریال    
۴۴١٣٣٨۶  
چوب عاشقی
 
پویا بیاتی
٣٠ روز   ٢۵٠٠ ریال    
٣٣١١۴١٨  
بی تو
 
علی خزائی
٣٠ روز   ٢۵٠٠ ریال    
٣٣١١۴٢١  
هم اتاقی قطعه 2
 
علی خزائی
٣٠ روز   ٢۵٠٠ ریال    
٣٣١١۴٢٠  
هم اتاقی
 
علی خزائی
٣٠ روز   ٢۵٠٠ ریال    
٣٣١١۶٣٢  
می میرم برات
 
علی خزائی
٣٠ روز   ٢۵٠٠ ریال    
٣٣١١۶٣۴  
نرو
 
علی خزائی
٣٠ روز   ٢۵٠٠ ریال    
٣٣١١۶٣۵  
نگاهم نکن
 
علی خزائی
٣٠ روز   ٢۵٠٠ ریال    
٣٣١١۴٢٢  
مگه گناهم چی بود
 
علی خزائی
٣٠ روز   ٢۵٠٠ ریال    
٣٣١١٣٠١  
یکی بود یکی نبود
 
علی خزائی
٣٠ روز   ٢۵٠٠ ریال    
٣٣١١۴١٩  
فرصت نشد
 
علی خزائی
٣٠ روز   ٢۵٠٠ ریال    
٣٣١١۶٣٣  
می میرم برات قطعه 2
 
علی خزائی
٣٠ روز   ٢۵٠٠ ریال    

 

 


چاپ این صفحه
معرفی استان گلستان شهرستان کلاله و روستاهای اطراف
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱  

استان گلستان از استان های زیبای ایران عزیزمان می باشد. که شامل شهرستان های کوچک می باشد.

کلاله یکی از شهرستان های کوچک استان گلستان است.

از روستا های شهرستان کلاله می توان به سد شهید چمران-باینال-17شهریور(گرایلی)-حاجی علی اسلامی-کنگر-سد منجب(همت آباد)-بربرقله و ... البته این روستا ها اندکی از تعداد کل روستاهای تابع شهرستان کلاله می باشد.

برای آشنایی بهتر چند عکس هوایی که توسط گوگل ارث تهیه کرده ام توجه کنید امیدوارم که برای شما هم جالب باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


چاپ این صفحه
← صفحه بعد