***** پاتوقه دوتا عاشق *****

زندگی بی عشق معنی نداره

+ عاشق موندن

عاشق شدن چیزساده ای ست....

آنقدرکه همه انسانها توان تجربه کردن آن رادارند....

"مهم" عاشق ماندن است..

بی انتها♥

بی منت♥♥

نویسنده : زهره خانووووم ; ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳٩٤
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک


+ قشنگترین قمار

دلم رابه توباختم واین قشـــنگ ترین قمارزندگـــــی ام بود....♥♥♥

نویسنده : زهره خانووووم ; ساعت ۸:٥۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳٩٤
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک


+ عشق توحرف ندارد!

الفبایی دیگرمیخواهم

تابتوانم عشق تورامعنا کنم...

اماحیف که عشق توحرف ندارد!

نویسنده : زهره خانووووم ; ساعت ٧:٢٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٥ مهر ۱۳٩٤
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک


+ چقدر عاشقت شده ام

نویسنده : زهره خانووووم ; ساعت ۳:٤٤ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٥ مهر ۱۳٩٤
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک


+ love

نویسنده : زهره خانووووم ; ساعت ۳:٢٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٥ مهر ۱۳٩٤
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک


+ عـــــــاشقشم

نویسنده : زهره خانووووم ; ساعت ۳:۱٧ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٥ مهر ۱۳٩٤
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک


+ میبوسمت...

نویسنده : زهره خانووووم ; ساعت ۱:٠٧ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٤
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک


+ ازروزی که نامت ملکه ذهنم شد...

نویسنده : زهره خانووووم ; ساعت ۱:٠٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٤
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک


+ دوریت سخته مث...

نویسنده : زهره خانووووم ; ساعت ۱:٠٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٤
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک


+ شریک جرم...

نویسنده : زهره خانووووم ; ساعت ۱:٠٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٤
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک